Toe ek die eerste keer kennis gemaak het met Boeredans het ek begin rondsoek na verdere inligting wat op skrif is. Hier en daar kon ek inligting opspoor maar  nêrens was daar 'n handleiding of riglyne hoe ek moet te werk gaan om 'n groep te begin en aan die gang te hou nie.

Baie van my inligting het ek van my mentor, Prof Edith Katzenellenbogen ontvang en na baie eposse en kuiertjies, het ek kans gesien om 'n handleiding te skryf wat hierdie bestaande inligting insluit asook wenke en riglyne wat ek sedert 2004 uit eie ondervinding bymekaar gemaak het vir mense wat ook boeredanse wil leer en later vir ander wil aanleer
 

Hier is die produk van al die brokkies, riglyne en wenke wat ek bymekaar gesit het.Terug Terug na bo