197.242.68.122
Handleiding, | Wapadrand Boeredansgroep | Voortrekkers dansgroep boeredansgroep wapadrand bo...Toe ek die eerste keer kennis gemaak het met Boeredanse het ek begin rondsoek na verdere inligting wat op skrif is.  Hier en daar kon ek inligting opspoor maar nêrens was daar ‘n handleiding of riglyne hoe ek moet te werk gaan om ‘n groep te begin en aan die gang te hou nie.

Baie van my inligting het ek van my mentor, Prof Edith Katzenellenbogen ontvang en na baie eposse en kuiertjies, het ek kans gesien om ‘n handleiding te skryf wat hierdie bestaande inligting insluit asook wenke en riglyne wat ek sedert 2004 uit eie ondervinding bymekaar gemaak het vir mense wat ook boeredanse wil leer en later vir ander wil aanleer.

Hier is ‘n kort uittreksel uit die handleiding.

Kontak my gerus indien jy so handleiding wil bekom. 

Handleiding word kleur gedruk op A4 papier en met ‘n ringleêr strook gebind.

Koste beloop R80. (posgeld uitgesluit)Terug Terug na bo