Kadriel / Kwadriel / Quadrille

Daar is talle bewerings dat die kadriel sy oorsprong uit Frankryk het. Aanvanklik is dit in die 17de eeu tydens militêre parades deur 4 ruiters en hulle perde in n vierkant uitgevoer. Hierdie vertoning het so gewild geraak dat die perde later deur mense vervang is.

Een paar is die kop- en die ander die sy-paar genoem. Die kop paartjie sou n beweging uitvoer wat dan herhaal is deur die sy-paar.

Aanvanklik het net twee pare die dans uitgevoer maar later is nog twee pare bygevoeg. Met verloop van tyd het dit n lewendige dansvorm vir vier pare geword in die vorm van n vierkant en al vier die paartjies het aan die begin van die dans na die binnekant van die vierkant gekyk. Daar was dus nou twee kop- en twee sy-pare.

Die woord beteken foursome en is n dans wat uitgevoer word deur 4,6 of 8 pare in n viersydige figuur wat meestal bestaan uit 5 of meer basiese dele:

  1. oorkruis beweging
  2. vorentoe en terug figuur
  3. Alomo styl vir persone in n lyn
  4. sirkel figuur dames en mans apart
  5. mandjie figuur

Elke deel is eintlik afsonderlik n kontradans en elkeen van die dele bestaan weer uit n uitgebreide stel passies.

Tydens die 19de eeu is sekere elemente van ander dansvorme soos die wals, polka en lansiers ook as figure in die kadriel bygevoeg. Verskillende figure is dan in verskeie kombinasies aanmekaar gelas. Juis om hierdie rede het hierdie dansvorm behoue gebly, die musiek het al lewendiger geword en die kadriel het in so n mate volksbesit geword dat dit as n onontbeerlike dans op n plattelandse bruilof beskryf is. 

KYK HIER:

Terug Terug na bo