Masurka

Hierdie dans het sy oorsprong in Pole waar die inwoners van die vlaktes van Mazovië naby Warskou, bekend as die Mazurs, dit gedans het.

Dit is n dans wat groot bewondering uitlok en laat gewoonlik die sweet tap omdat dit n baie dinamiese dans is alhoewel dit stadiger as die wals is. Die musiek van die dans is in ¾ tydmaat, met n kragtige beklemtoning van of die tweede of die derde maatslag, wat gepaard gaan met n klop van die dansers se skoen.

Die dansers improviseer hulle eie bewegings en daar bestaan geen gevestigde voorskrifte vir danspatrone nie.

Die oorspronklike begeleiding vir n masurka was gespeel op n duda n soort doedelsak - en daar is saam gesing met die uitvoering van die dans.

Streeksvariante het onstaan, bv in die Suid Kaap in die Heroldsbaai omgewing is die Gaisa gedans en dit het n sterk invloed gehad op die Bruin gemeenskap se askoekdans.

Die askoekpassie was n eienaardige Khoi-khoi dans waar die voetsole teen mekaar geklap word en die klank klink soos wanneer twee askoeke teen mekaar geslaan is om die as af te kry. Die dansnommer is gewoonlik afgesluit met n hoë sprong en die klap van die hakke teen mekaar.

n Ander variant was die Kaloep wat net soos die masurka uitgevoer is met die verskil dat daar n klop van die haak en tone op die vloer was.

Die masurka is eintlik van groter waarde as gevolg van sy invloed op ander danse as wat dit n dans in eie reg was. 

KYK HIER:

Terug Terug na bo