Vastrap

Die woord vastrap het reeds vroeg n idiomatiese betekenis in Afrikaans verkry as: moed hou en aanhou. Die naam van die dans is moontlik eerder verwant aan die idiomatiese betekenis van die woord vastrap.

Die verduideliking is opgeteken dat die vastrap n soort riel is wat deur een persoon alleen gedans word deur eienaardige bewegings met die bene en voete te maak.

Die bewering is ook gemaak dat die vastrap met die barn dance ooreenstem wat besonder populêr was onder die lewenslustige jongemense. Die opskoppassies het baie in hulle smaak geval.

Die opmerking is ook gemaak dat die term vastrap verwys het na n dansparty.

Verskeie informante beweer dat die vastrap verwant is aan die polka maar dat dit effens stadiger gespeel word. Waar die polka met drie vinnige skuifpasse, met n huppelpas op die vierde noot, gedans word, is daar nie n klem op die vierde noot in die geval van die vastrap nie.

Daar bestaan geen bewyse dat die vastrap in enige ander lande voorgekom het nie.

Van die danse inheems aan Suider-Afrika, was dit slegs die inheemse riel wat by die Afrikaner aanklank gevind en n noemenswaardige invloed gehad het. 

Terug Terug na bo