Lansiers

Die lansiers is n variant van die kwadriel en is vir die eerste keer in Ierland bekend gestel met die naam Quadrille des Lanciers. Die naam is later verkort na Lanciers. Net soos die kwadriel het dit ook uit vyf figure bestaan en is ook in vierkantvorm uitgevoer. Dit was baie gewild in Engeland en het ook sterk posgevat in Suid-Afrika. Die lansiers is baie gedans by bruilofsfeeste, in deftige balsale, maar selfs op plaasdanse.

In Suid Afrika is dit steeds deur vier pare in die vierkant vorm gedans maar die aanvanklike vyf patrone is uitgebrei tot soveel as tien of selfs twaalf alhoewel nie al die patrone altyd by n geleentheid gedans is nie.

Dit is n rustiger dans as byvoorbeeld die settees en die polka. Die meeste van die patrone word met n stappassie uitgevoer.

n Variant van die lansiers wat in die Weskus voorgekom en opgeteken is, is die bruidsparte genoem en is gedans deur die bruidspaar en die strooijonker en meisie. 

Terug Terug na bo